Vincotech whistleblowing

     

Tájékoztató a Vincotech Hungária Kft. szabálysértés-bejelentési rendszerről

A Vincotech támogatást nyújt ahhoz és lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalói bejelenthessék – a jogszabályi kereteknek megfelelően – a Vincotech-nél tapasztalt tisztességtelen cselekményeket, visszaéléseket, jogsértéseket illetve az ilyen jellegű cselekmények gyanúját. Biztosítja továbbá, hogy azok a munkavállalók, akik ezekről a cselekményekről jóhiszeműen információkat szolgáltatnak, kellő védelemben részesüljenek. A cég bizalmasan kezeli a bejelentő munkatárs azonosságát, illetve megőrzi névtelenségét, valamint a bejelentés folytán elvégzett értékelést vagy vizsgálatot, a jogszabály által biztosított keretek között. A Vincotech az egész folyamat során biztosítja a mindenkor hatályban lévő személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok maradéktalan érvényesülését.

A szabálysértés-bejelentési rendszert a Szondaphone Kft. üzemelteti.

A bejelentést – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Panasz törvény) alapján, – a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer segítségével tehetik meg a Vincotech Hungary Kft. munkavállalói, a Vincotech Hungary Kft.-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik. .Rosszhiszemű bejelentés esetén a Panasz törvény 3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A Panasz törvény 14. § (3) bekezdése alapján a bejelentési rendszerben különleges személyes adat kezelése tilos, emellett a Panasz törvény 14. § (4) bekezdése alapján a bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasz törvény szerint nem kezelhető adatokat. A bejelentési-rendszer jogszabályoknak megfelelő működése érdekében a bejelentés nem tartalmazhat a hivatkozott rendelkezések szerinti személyes adatokat.

A bejelentést 3 módon lehet megtenni:

 

BEJELENTÉS